Cami ve İlim (04.11.2020)

Yenice Vaizi Muammer AKSOY

İslam medeniyeti Cami Medeniyeti olarak tanımlanabilir. Bu anlayış, camiyi salt namaz kılmaya indirgemez. Cami hayatın merkezindedir. Camiler; ibadet dışında ilim merkezi, barınma ve zekât merkezi, tedavi merkezi, sorun çözme mekânı, yönetim yeri ve mahke