Madencilik sektörü için önemli çalıştay Sektörün yol haritası çizildi (18.01.2022)

Madencilik sektörünün mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı Hayatımız Maden Çalıştay’nın 4.’sü İstanbul’da gerçekleştirildi.