DUANIN ANLAMI

Sözlükte; “çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek” anlamlarına gelir. Din ıstılahında; Allah’ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O’nun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve âhirette

VATAN SEVGİSİ

Vatan, doğup büyüdüğümüz ve üzerinde yaşadığımız toprak parçasıdır. Vatan, sıradan bir toprak parçası değildir. Vatan, can verip can alınan, hayat parçasıdır.

CAMİLERİMİZ

Bu haftaki yazımızda cami ve mescitlerin öneminden söz edeceğiz. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor.

BENLİKTEN BİZLİĞE

Mevlana birlik ve beraberliği üzüm tanelerinden sıkılarak elde edilen şıraya benzetir.

ÇOCUKLARIMIZ VE EĞİTİM

Çocuk, anne-babası için Allah’ın bir lütuftur.

BENLİKTEN BİZLİĞE

Mevlana birlik ve beraberliği üzüm tanelerinden sıkılarak elde edilen şıraya benzetir

SİHİR VE BÜYÜ ÜZERİNE

Sahih ve sağlam bir inanç insanı huzura, saadete ve ebedi hayatta cennete kavuşturur. Bâtıl inançlar ise sahibini vehme, sefalete ve cinnete sevkeder.

TEVEKKÜL

Tevekkül, insanın her işinde Allah’a güvenmesi ve O’na dayanmasıdır. Bu inanç insana güç verir ve kuvvet verir.

MÜMİNİN ÜÇ ÖZELLİĞİ

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirini ağırlasın. Allah’a ve ahiret gününe iman eden, hayır konuşs

SİHİR VE BÜYÜ ÜZERİNE

Sahih ve sağlam bir inanç insanı huzura, saadete ve ebedi hayatta cennete kavuşturur. Bâtıl inançlar ise sahibini vehme, sefalete ve cinnete sevkeder.