Demirel bana şöyle seslenmişti?

Süleyman Demireli kaybettik. Demokrasi tarihimizde önemli bir yere sahip olan Demirelin toplumumuza yaptığı hizmetler ve izlediği politikalar uzun yıllar boyunca bilimadamları tarafından incelenecek ve kayda geçirilecektir.